kadrovi o nama škola moduli predavači upisi kontakt


MarketingKolegij marketing istražuje višestruke oblike komunikacije unutar poslovnog okruženja. Naglasak se stavlja na produbljenje materije marketinškog miksa i detaljno analiziramo elemente tržišta, proizvoda, prodaje, pozicioniranja i promoviranja. Polaznici će naučiti kako kvalitetno osmisliti marketinški plan, odrediti ciljeve, budžet i provedbu.

 

Osnovni pojmovi:

  1. Uvod u marketing
  2. Brending
  3. Vještine prodaje
  4. Analiza i segmentacija tržišta
  5. Plan marketinga
  6. Osnove digitalnog marketinga

PREDAVAČ: Tihana Vranković, Tončica Čeljuska, Andrea GracinKadrovi.d.o.o.OIB: 96722427987

Trgovački sud Zagreb

Temeljni kapital 20.000 kn

uplaćen u cijelosti

IBAN HR212360001102142801

Petar Lovrić direktorZagreb, 2. Vrbik br. 3

info@kadrovi.org

098 229 673