kadrovi o nama škola moduli predavači upisi kontakt


MenadžmentPoslovni procesi postaju sve složeniji, a komunikacija, pregovori, upravljanje ljudima, vremenom i resursima iziskuje preispitivanje i unapređenje menadžerskog sustava. Ovaj kolegij namijenjen je polaznicima koji žele razviti pregovaračke, komunikacijske i delegacijske vještine, kritične za uspjeh u bilo kojoj organizaciji. Nastavni sati su dizajnirani tako da polaznici prepoznaju i analiziraju situacije koje zahtijevaju socijalnu inteligenciju na vrlo efikasan način.

 

Osnovni pojmovi:

  1. Definicija i osnove menadžmenta
  2. Komunikacijske, pregovaračke vještine, networking
  3. Obilježja delegiranja
  4. Upravljanje timovima, sukobima i troškovima
  5. Strategija i planiranje vremena
  6. Poslovni plan

 

PREDAVAČI: deveta predsjednica Vlade RH Jadranka Kosor, mr.sc Gordan Kolak, Petar LovrićKadrovi.d.o.o.OIB: 96722427987

Trgovački sud Zagreb

Temeljni kapital 20.000 kn

uplaćen u cijelosti

IBAN HR212360001102142801

Petar Lovrić direktorZagreb, 2. Vrbik br. 3

info@kadrovi.org

098 229 673