logo Usluge ZOR


kadrovi.org je specijalizirani portal za pružanje online usluge mjerenja u organizacijama. Ovdje su navedena samo neka od mjerenja koje organizacije mogu provodiditi.


 • Namjere odlaska/ostanka u organizaciju
 • Važnost razloga zbog kojih zaposlenici rade (ostaju) u organizaciji
 • Aspekte zadovoljstva ili nezadovoljstva radom u organizaciji
 • Aspekte angažiranosti u poslu
 • Aspekte posvećenosti poslu
 • Aspekti identifikacije s organizacijom
 • Karakteristike aktualne organizacijske kulture


 • Uz naše gotovo rješenje razvijamo po potrebi za korisnika posebna rješenja za izvještavanja i testiranja te prikupljanja i obrade podataka. Radnici ispunjavaju upitnike na našim serverima čime je zagarantirana potpuna anonimnost ispitanika.  kadrovi
  kadrovi


  kadrovi
  kadrovi